Geen zorgen over sponsoren Floriade

Het college noemt het 'jammer' dat er nog geen sponsoren voor de Floriade gevonden zijn, echter maken ze zich nog geen zorgen of de begrote 10 miljoen euro wordt binnengehaald. 

Het college geeft daarmee antwoord op schriftelijke vragen die de PVV eerder stelde.

Veel bedrijven geven aan dat hun toekomst nog ongewis is en dat zij terughoudend zijn om sponsorovereenkomsten te sluiten waarbij geld wordt overgemaakt.

Volgens het college lopen er inmiddels interessante 'leads' die tot sponsoring kunnen leiden en hebben bedrijven zich gemeld om in natura of in geld bij te dragen aan de Expo.