Hoger beroep afschot edelherten

Geschreven door Redactie

Raad van State stelt provincie in gelijk. 

De Raad van State heeft zich uitgesproken in het hoger beroep tegen de opdracht tot afschot van edelherten  in de Oostvaardersplassen.

De provincie is daarbij in het gelijk gesteld. Gedeputeerde Rijsberman: “Het is  goed om te horen dat we door de Raad van State in het gelijk zijn gesteld. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de biodiversiteit om het aantal edelherten terug te brengen. Nu kunnen we verder om er samen met Staatsbosbeheer voor te zorgen dat het soortenrijkdom in de Oostvaardersplassen zich kan herstellen.” 


Hoger Beroep

Op 21 juli 2020 vond bij de Raad van State de zitting plaats in het hoger beroep over de uitspraak van de  rechtbank van 14 november 2019. De rechtbank heeft de beroepen tegen de provinciale opdracht en vergunning uit 2018 voor de vermindering van de edelherten gegrond verklaard en het besluit tot afschot 

vernietigd. Hiertegen heeft de provincie hoger beroep aangetekend.  De uitspraak van de Raad van State van vandaag, waarin de provincie in het gelijk is gesteld voor de opdracht, is van betekenis voor de lopende ontheffing op basis van het Faunabeheerplan. Tegen de ontheffing lopen nog juridische procedures.


Onze krant nog niet ontvangen?