Provincie begrijpt onrust over granuliet, maar ziet geen risico's

Geschreven door Redactie

De provincie Flevoland begrijpt de onrust over het toepassen van de omstreden stof granuliet bij grote bouwprojecten, maar ziet vooralsnog geen redenen om aan te nemen dat er risico's zijn voor mens en milieu.

Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van Forum voor Democratie. Het college volgt nieuwe onderzoeken naar eventuele schadelijke effecten van granuliet op de voet. Ook is Flevoland met andere provincies in gesprek over de toepassing ervan.

Granuliet is een restproduct waarmee bijvoorbeeld bodems van een plas worden opgehoogd. Het materiaal is in een kwaad daglicht komen te staan door uitzendingen van het programma Zembla over het gebruik van de stof in Gelderland. Daaruit bleek dat er mogelijk gevaren kleven aan het gebruik. Bovendien maakte Rijkswaterstaat een fout bij het beoordelen van die risico's. 

Voor Forum voor Democratie reden om vragen te stellen over de aanwezigheid van het materiaal in Flevoland. GS laat weten dat er 100.000 kubieke meter is gebruikt bij Windpark Westermeerwind. Daarnaast is er bij de aanleg van de Marker Wadden 400 kuub granuliet aangevoerd. Omdat bleek dat het ongeschikt was om er stevige zandranden van te bouwen, is van verdere toepassing afgezien.

Volgens het provinciebestuur is er geen aanleiding om het gebruikte materiaal weg te halen of opnieuw te onderzoeken op schadelijkheid. De provincie concludeert dit naar aanleiding van een onderzoek dat onlangs is uitgevoerd in opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.


Onze krant nog niet ontvangen?