Provincie Flevoland stelt miljoenen beschikbaar voor coronasteun

Geschreven door Redactie

De provincie Flevoland wil ongeveer 7 miljoen investeren in Flevolandse ondernemers en de culturele en sport- en recreatiesector.

Dat staat in een voorstel dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten hebben gestuurd. Met een breed pakket aan investeringen hoopt de provincie de pijn van de coronacrisis in Flevoland een beetje te verlichten.


Het steunpakket bestaat onder andere uit investeringen voor ondernemers om hun bedrijf te digitaliseren, het makkelijker te maken om stageplekken te creëren en om ondersteuning voor verdere investeringen te krijgen. Voor het laatste wordt de ontwikkelingsmaatschappij Horizon ingezet. Het openbaar vervoer wordt op peil gehouden, zodat Flevolanders in de toekomst ook goed mobiel blijven. Omdat de pijn niet alleen bij bedrijven zit, wordt er ook extra geïnvesteerd in de culturele sector, krijgt de sport- en recreatiesector een steuntje in de rug en wordt de vereenzaming in Flevoland aangepakt. Het volledige pakket aan maatregelen is te vinden op www.flevoland.nl. 


Het steunpakket wordt op woensdag 28 oktober door de Provinciale Staten besproken. Na goedkeuring van de Provinciale Staten zal zo snel mogelijk begonnen worden met het opstarten van verschillende regelingen, zodat het geld beschikbaar komt voor hen die het nu het hardste nodig hebben. 


Onze Ambassadeurs