Ook voor pedojagers geldt dat ze niet voor eigen rechter mogen spelen

Geschreven door Beau de Lange wendels

De afgelopen weken zijn zogenoemde ‘pedojagers’ veel in het nieuws. Dit zijn mensen die elkaar opzoeken in groepen op Facebook en WhatsApp om vermeende kindermisbruikers te ontmaskeren.

Zij delen onder andere filmpjes van deze personen op internet. Soms gaat het verder en worden mensen opgezocht en mishandeld. Hoe nobel het doel in hun ogen ook mag lijken, deze ‘jagers’ overtreden hiermee wel de wet.

Speel niet voor eigen rechter; dit wordt niet getolereerd. Bij vermoedens van misbruik, zoek contact met de politie.

Maar er is een grens aan de hulp die een burger kan bieden en dat is de grens van de wet. Je kunt niet voor eigen rechter spelen en zomaar iemand aan de digitale schandpaal nagelen, of erger. Bij zedenmisdrijven wordt door politie en justitie altijd zorgvuldig overwogen of de hulp van het publiek nodig is, onder andere vanwege de ernst en de grote impact van dit soort misdrijven op slachtoffers. Als mensen het heft in eigen handen nemen kan dit schadelijk zijn voor het slachtoffer, alsmede voor de vermeende verdachte.

Ook kan dit het rechercheonderzoek schaden. Daarnaast zijn de laatste tijd dat door onbekenden op basis van onvoldoende of verkeerde informatie op een mogelijke dader wordt ‘gejaagd’, met alle gevolgen van dien. Het kost veel (ongecoördineerde) politiecapaciteit, terwijl die hard nodig is voor andere lopende zedenonderzoeken. 

Hebt u informatie over zaken die u niet vertrouwt, neem dan contact op met de politie. Op basis van die informatie kan de politie onderzoek doen en verdachten aanhouden, mits er daadwerkelijk bewijs is of een ernstig vermoeden van een zedendelict. U kunt bellen via 0900-8844 of bij spoed via 112. Wie anoniem wil blijven, belt met Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.

Onze krant nog niet ontvangen?