Bewoners Brugmark blij met toezegging voor geluidswal

Geschreven door Beau de Lange wendels

Er komen geluidsschermen langs de Noorderdreef in Almere Haven. Dat was een wens van omwonenden, omdat ze geluidsoverlast hebben van langsrazend verkeer. Het stadsbestuur laat weten dat er volgend jaar een geluidsscherm van twee meter hoog wordt geplaatst. Omwonenden reageren blij en verwachten dat de overlast hierdoor afneemt.

Voor het scherm is 120.000 euro uitgetrokken. Het was nog even puzzelen waar het geluidsscherm moest komen, want de wens was dat de gezichtsbepalende bomen konden blijven staan. Dat is gelukt, maar een deel van de struiken moet wel wijken voor het geluidsscherm. Tegen het geluidsscherm wordt klimop geplant, waardoor omwonenden wel een groen uitzicht houden.

John Wessels woont pal achter de Noorderdreef en hoopt komende zomer weer in de tuin te kunnen zitten. Wessels had bij de gemeente ingezet op een geluidsscherm van drie meter hoog, maar hij is alsnog blij met deze uitkomst.

Begin dit jaar waren de bewoners de overlast zat en gingen over tot actie. Er kwamen borden langs de weg en als de gemeente niets zou doen, wilden ze zelfs de weg blokkeren. "Zodra we zelf iets van de gemeente horen, halen we de borden weg", belooft Wessels. "Want daar staat nog op dat de gemeente ons laat stikken. Als ze iets gaan doen, vervalt die kreet."

Dat de bewoners overlast van het verkeer op de dreef hadden, was onbetwist. Wethouder Jan Hoek nam zelf poolshoogte bij een tuin in de Brugmark en concludeerde dat het een 'takkeherrie' was. Toch gaf de wethouder aan niets te kunnen doen.

Daar dachten de VVD en D66 in Almere anders over. Zij dienden in juni een motie in om de situatie te veranderen. De motie werd aangenomen met 43 stemmen voor en 1 stem tegen.

Onze krant nog niet ontvangen?