Orange the World: over geweld tegen vrouwen

Geschreven door Redactie

Orange the World: over geweld tegen vrouwen 

Bibliotheek Almere Stad kleurt oranje 


Orange the World is de internationale campagne over geweld tegen vrouwen en meisjes. Orange the World vraagt hiervoor aandacht door diverse panden oranje te laten verlichten. Dankzij de inzet van onder andere de Soroptimistenclubs doet Nederland voor de 5e keer mee aan deze, op 25 november 2014 door de Verenigde Naties gelanceerde, campagne. Op woensdag 25 november om 18.00 uur hijst wethouder Froukje de Jonge de Orange the World vlag. Hét teken om het stadhuis en veel andere prominente gebouwen in Almere, waaronder de Nieuwe Bibliotheek Stad, oranje te kleuren. 


Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met geweld te maken in haar leven. Dat kan allerlei vormen aannemen; van seksuele intimidatie tot aanranding en verkrachting, van huiselijk geweld tot doodslag en van gedwongen huwelijken tot genitale verminking. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen een groot probleem; 45% van de vrouwen krijgt met geweld te maken, 84% is seksueel geïntimideerd op straat en 40% op het werk. Wekelijks komen gemiddeld 24 meldingen van verkrachting binnen bij de politie. Een topje van de ijsberg aangezien 80% van de slachtoffers geen melding doet … Onder de noemer Orange the World wordt in meer dan 90 landen wereldwijd 16 dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. 

In het kader van Orange the World organiseert de Sor-optimistenclub Almere, in samenwerking met het nieuwe filmhuis, de vertoning van de film Dirty God. De film wordt kort ingeleid en na afloop is er een nagesprek. De film is te zien op zaterdag 28 november om 11.00 en 14.00 uur. 

Voor meer informatie: Levien van Oorschot, l.vanoorschot@denieuwebibliotheek.nl . Voor informatie over het verlichten van de bibliotheek is de contactpersoon Elham Bahrami, e.bahrami@denieuwebibliotheek.nl.  Onze Ambassadeurs