Gemeenten verbeteren daklozenbeleid dankzij de Preventie Alliantie

Geschreven door Redactie

Gemeenten krijgen een extra steuntje in de rug om dak- en thuisloosheid te voorkómen. Vanaf vandaag kunnen zij een beroep doen op de zogeheten Preventie Alliantie, die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijk preventiebeleid rondom dak- en thuisloosheid.

De Preventie Alliantie komt voort uit het plan ‘Een (t)huis, een toekomst’, dat staatssecretaris Blokhuis (VWS), minister Ollongren (BZK) en toenmalig staatssecretaris Van Ark (SZW) in juni naar de Kamer stuurden. Dit plan heeft als doel het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland fors terug te dringen.

Volgens dat plan nemen gemeenten maatregelen op het gebied van preventie en vroeg-signalering van schulden om huisuitzettingen te voorkomen.
 Oprichtster van de Preventie Alliantie professor Judith Wolf gaat gemeenten met een team van experts actief ondersteunen bij maatregelen om dakloosheid te voorkomen en terug te dringen. ‘Wat er toe doet is een sterke bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Het is belangrijk hiervoor te gaan en des te urgenter in dit coronatijdperk waarin zoveel zekerheden voor mensen op de tocht staan’, aldus Wolf. 


De Preventie Alliantie zet zich in voor mensen die door een stapeling van problemen of vertrek uit een instelling dakloos dreigen te raken. Zij deelt wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis. Daarmee helpt de alliantie gemeenten om goed onderbouwd beleid te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren over preventie en vroeg-signalering van dakloosheid. De leden van de Preventie Alliantie stellen zich voor tijdens de bijeenkomst van de 43 centrumgemeenten maatschappelijke opvang en beschermd wonen op 4 februari 2021. In november gingen twee ‘boegbeelden’ aan de slag om gemeenten en woningcorporaties te helpen met concrete oplossingen voor dak- en thuislozen. 

Meer info op www.preventie-alliantie.nl.