Raad gunt college tijd voor onderzoek naar gewiste mailboxen

Geschreven door Redactie

De Almeerse gemeenteraad is ermee akkoord gegaan dat het college drie weken de tijd krijgt om nader onderzoek te doen naar de omvang van het probleem rond de gewiste mailboxen. Wel komt er een aanvullende vragenlijst vanuit de raad die het college mee moet nemen in dat onderzoek.

De gemeenteraad verlangt verder dat er over drie weken een tijdlijn ligt, waaruit duidelijk wordt wanneer het college van B en W op de hoogte was dat er mailboxen weg waren. Dat moet duidelijkheid geven over de vraag of de raad voldoende en op tijd geïnformeerd is.

In het debat, aangevraagd door de PVV, liet burgemeester Weerwind weten dat de omvang van de verdwenen mails nog steeds niet helemaal duidelijk is. In een raadsbrief van 17 maart werd gesteld dat een deel weer boven water is. Tijdens het debat gaf de burgemeester aan dat het er op lijkt dat over de afgelopen tien jaar vijftig procent van de mailboxen verdwenen is.

Volgens Weerwind zijn er fouten gemaakt in dit dossier en had de aanpak van het probleem anders gemoeten. Inmiddels zijn er maatregelen genomen waardoor alle mail weer volledig bewaard zou moeten worden. De burgemeester wilde geen 100 procent garantie geven dat er nu een structurele oplossing is.
Onze Ambassadeurs