Eerste duurzame rotonde is start voor verdere verduurzaming Flevolandse wegen

Geschreven door Redactie

Op 1 maart jl. is Reimert Bouw en Infrastructuur in opdracht van Provincie Flevoland gestart met de aanleg van een duurzame rotonde op de kruising Dronterweg - Swifterringweg. De nieuwe rotonde bestaat volledig uit innovatief kunststofvezelbeton.

Gedeputeerde Jan de Reus bezocht de plek waar deze primeur voor de Provincie Flevoland wordt aangelegd. Bij de rotonde aan de Dronterweg wordt gebruik gemaakt van een kunststofvezel die al tijdens de productie van het beton in de betoncentrale wordt toegevoegd. Het gebruik van deze kunststofvezels zorgt niet alleen voor minder CO2-uitstoot, het verkort ook de uitvoeringsduur omdat er voorafgaand aan het storten van het beton geen wapening hoeft te worden aangebracht. De 400 m3 beton die nodig is voor de rotonde bestaat ook nog eens voor een groot deel uit circulaire grondstoffen; bij de productie is minimaal 30% van het grind vervangen door gerecycled betonpuin. Voor de fundering wordt gebruik gemaakt van granulaat dat van een nabijgelegen sloopproject komt.

Gedeputeerde Jan de Reus: “Deze rotonde is een start van een verdere verduurzaming van de wegen in Flevoland. Als provincie Flevoland zijn wij deels van de markt afhankelijk om onze duurzaamheidsopgave te behalen. Daarom vinden wij het als opdrachtgever belangrijk om de markt te stimuleren om met innovaties te komen en hierin ook te samenwerken met marktpartijen. We zien steeds meer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van wegen, bijvoorbeeld door het toepassen van speciale betonmengsels en asfaltmengsels.”

Tijdens de aanleg van de duurzame rotonde maakt de aannemer gebruik van een biobrandstof waardoor tijdens de werkzaamheden 50% minder CO2 wordt uitgestoten in vergelijking met reguliere brandstof. De tijdelijke bypass draagt ook bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot omdat het verkeer de eerste weken niet om hoeft te rijden. Tot slot worden verkeersborden met een negatieve CO2-uitstoot geplaatst. Deze borden compenseren meer CO2 dan dat er vrijkomt bij het maken ervan. De borden zijn door Climate Signs gemaakt van hernieuwbare materialen afkomstig uit de natuur (biobased), waaronder de vezels van de reuzenberenklauw. Enkele borden worden voorzien van een insectenhotel die een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. De provincie Flevoland is een van de eerste wegbeheerders in Nederland die binnen een pilot project met dit innoverende concept aan de slag gaat.

Jan de Reus: “Dit project is echt gericht op de toekomst. De eisen die aan de infrastructuur gesteld worden, worden steeds hoger. Denk daarbij aan veiligheidseisen en duurzaamheidseisen. De aanleg van deze rotonde draagt bij aan onze doelstelling om zoveel mogelijk hergebruik (circulaire materialen) toe te passen en de CO2-uitstoot bij de aanleg van wegen te verminderen. Een mooie samenwerking tussen provincie Flevoland en een regionale Almeerse ondernemer.”

Eind april 2021 zijn alle werkzaamheden gereed. Meer informatie over de werkzaamheden, afsluitingen en de tijdelijke verkeersmaatregelen kan je vinden op: https://flevowegen.nl/alle-nieuws/onderhoud-dronterweg-n309/

Foto is gemaakt door: Studio Wierd

Onze Ambassadeurs