Zonder aangifte is zich misdragend Kamerlid niet aan te pakken

Geschreven door Redactie

In het Nederlandse systeem zijn er zonder aangifte weinig mogelijkheden voor de Kamer en de Kamervoorzitter om parlementariërs die zich misdragen aan te pakken. 

Politiek verslaggever Ornstein heeft met staatsrechtsgeleerden gesproken. Die zeggen dat je op dit moment niet zo veel kunt doen om Kamerleden eruit te werken. Als je wel wat wil veranderen moet je het systeem veranderen.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp zei eerder dat fracties zelf onderzoek moeten doen naar intimidatie en wangedrag binnen de eigen gelederen. Daarnaast zijn er een vertrouwenspersoon en integriteitsadviseur en wijst ze naar het recent opgerichte extern college van onderzoek integriteit.

RTL-verslaggever Floor Bremer zegt dat het gaat om het creëren van een veilige werkomgeving, maar op dit moment lijkt een systeemverandering niet op handen. Volgens haar zijn de oplossingen van voorzitter Bergkamp kleine stapjes om te kijken of er binnen het systeem mogelijkheden zijn. 

Onze krant nog niet ontvangen?