Maximaal 15 km/u in straten zonder stoep

Geschreven door Redactie

In straten zonder voetpad zouden auto's niet harder moeten rijden dan 15 kilometer per uur. Dat zegt directeur Peter van der Knaap van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Veilig Verkeer Nederland en verkeersinstituut CROW zijn dat met hem eens.

Het gaat om straten in woonwijken waar nu nog 30 kilometer per uur mag worden gereden, maar waar geen trottoirs zijn aangelegd. Van der Knaap zegt dat bij die snelheid een auto, busje of scooter 13 meter nodig heeft om tot stilstand te komen. "In 30-kilometerstraten vallen elk jaar tientallen verkeersdoden, bij 15 kilometer per uur niet." De keuze kan dus niet moeilijk zijn.

15 kilometer per uur, ook wel stapvoets genoemd, is de snelheid die geldt op woonerven. Daar zijn doorgaans ook geen voetpaden aangelegd en mogen voetgangers en spelende kinderen de hele breedte van de straat gebruiken.

Van der Knaap zegt dat niet goed bekend is hoeveel 30 km/u-wegen zonder stoep er zijn. "Maar dát er straten zo worden ingericht, is voor ons een signaal om te waarschuwen. Ook omdat we voor een grote bouwopgave staan van 1 miljoen woningen. Daarvan zeggen we: bouw de wegen in die wijken nou van meet af aan veilig."