Inloopavond N715 Oosterringweg

Geschreven door Redactie

In het voorjaar van 2022 start Provincie Flevoland met de werkzaamheden aan de Oosterringweg tussen de rotonde Kuinderweg tot en met de rotonde Marknesserweg.

Op donderdag 7 oktober 2021 organiseert Provincie Flevoland van 17.00 tot 19.00 uur een inloop over deze werkzaamheden in De Orchideeën Hoeve te Luttelgeest.

Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de provincie aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Weggebruikers en omwonenden zijn van harte welkom. Er is geen vast programma.

Planning

Het hele project wordt naar verwachting in de periode van januari tot augustus 2022 uitgevoerd. Eind 2021 starten de eerste voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen. De nutsbedrijven voeren deze werkzaamheden uit. In het najaar van 2022 wordt dan nog nieuwe beplanting aangebracht bij de rotondes.

Tijdens een gedeelte van de werkzaamheden geldt eenrichtingsverkeer voor het traject zodat de bereikbaarheid van aan- en omwonenden zoveel mogelijk geborgd is. Het eenrichtingsverkeer loopt vanaf de richting Kuinderweg naar Marknesse. Tussen 9 mei en 15 juli vervalt de reguliere lijndienst 76 van Connexxion. Voor het vervoer van passagiers uit Luttelgeest wordt een pendeldienst ingezet. Fietsers ondervinden nagenoeg geen hinder van de werkzaamheden aan het fietspad. Zij worden waar nodig langs het werk geleid.

Werkzaamheden

De bestaande asfaltlaag van de weg en het fietspad voldoet niet meer en wordt vervangen. Daarnaast nemen we maatregelen om de veiligheid op de Oosterringweg te vergroten. Bijvoorbeeld door de weg te verbreden, enkele zogenaamde linksafstroken te maken en een rotonde ten zuiden van Luttelgeest aan te leggen.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.flevowegen.nl.Onze Ambassadeurs