Omgaan met de stress van een pandemie

Er zijn in de moderne geschiedenis weinig gebeurtenissen die zo’n schade hebben veroorzaakt aan de emotionele toestand van mensen als de COVID-19 pandemie.

De angst voor besmetting of het overdragen van een levensbedreigende ziekte en de eenzaamheid hebben een ongekende impact op mensen.

Sinds het begin van de pandemie geeft de officiële website van Jehovah’s Getuigen, jw.org, informatie om mensen van alle leeftijden en achtergronden te helpen om rustig, geïnformeerd en gezond te blijven. Zo is er bijvoorbeeld een video gemaakt met de titel Wat je kunt doen als er een virus uitbreekt. en Hoe word ik weer blij? Deze korte whiteboard-animaties geven praktische tips om op fysiek, mentaal en spiritueel gebied met de effecten van de pandemie om te gaan zoals sombere gevoelens.

Naast artikelen om stress tegen te gaan, beantwoordt de website ook veelgestelde vragen over de Bijbelse verzekering van een mooie toekomst. De website is beschikbaar in een ongekend aantal van 1044 talen.

Links naar 8 artikelen met praktische tips op jw.org:
•    Wordt alles ooit weer normaal na deze pandemie?
•    Hulp voor ziekenhuispersoneel om met stress om te gaan
•    Wat je kunt doen tegen pandemiemoeheid
•    Omgaan met eenzaamheid en sociaal isolement
•    Depressiviteit: Kan de Bijbel helpen?
•    Bezorgdheid bij mannen: Hoe de Bijbel kan helpen
•    Als thuisblijven onveilig is
•    Wat zegt de Bijbel over pandemieën?

Richard Hilverts, plaatselijk woordvoerder van Jehovah’s Getuigen zegt:
‘Overal om me heen merk ik dat mensen de gevolgen van de pandemie steeds slechter kunnen verdragen. De aanhoudende en steeds wijzigende maatregelen hebben veel invloed op het leven van jong en oud. De artikelen helpen om, ondanks alle ellende waarmee we geconfronteerd worden, mentaal en fysiek overeind te blijven.’

In het artikel Wat je kunt doen tegen pandemiemoeheid delen 19 personen uit verschillende landen hun persoonlijke ervaringen en slimme oplossingen voor pandemiemoeheid. Maar ook in Flevoland proberen mensen ondanks de langdurige impact op hun leven er het beste van te maken.

Zo zegt Jethro uit Almere: ‘Als gezin zijn we in onze vrije tijd bewust dingen samen gaan doen om te voorkomen dat we te veel op zouden gaan in onze devices. Wat ons vooral helpt is dat we ons op anderen focussen door kaartjes en brieven te sturen.’ Zijn vrouw Anneke voegt daaraan toe: ‘Het contact dat we via videobellen hebben is daarbij heel belangrijk. Als je samen werkt om anderen te helpen geeft dat heel veel voldoening.’

Naast ervaringen en persoonlijke tips worden in het artikel ook principes uit de Bijbel genoemd die nog steeds nuttig blijken te zijn. Deze principes hebben mensen over de hele wereld geholpen om positief te blijven en het beste te maken van hun situatie.

Als je geen Bijbel hebt, kun je deze op jw.org lezen of gratis een exemplaar downloaden zonder aanmelding of opgeven van persoonlijke gegevens.