Ank Bijleveld-Schouten waarnemend burgemeester Almere

Geschreven door Redactie

Mevrouw Ank Bijleveld-Schouten gaat aan de slag als waarnemend burgemeester van Almere.

Commissaris van de Koning Leen Verbeek zal haar aankomende maandag, 17 januari, installeren voor onbepaalde tijd. Met de benoeming van Ank Bijleveld heeft commissaris Verbeek rekening gehouden met de wensen van de gemeenteraad.

Mevrouw drs. A.T.B. Bijleveld-Schouten is zeer ervaren in het openbaar bestuur en heeft functies bekleed in verschillende bestuurslagen. Van oktober 2017 tot september 2021 was zij minister van Defensie in het kabinet Rutte III. Van 2011 tot 2017 was zij commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Daarvoor staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, burgemeester van Hof van Twente, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Twente en lid van de Tweede Kamer namens het CDA.

Als waarnemend burgemeester zal Ank Bijleveld zich richten op belangrijke onderwerpen die de commissaris aan haar heeft meegeven. Naast de normale verantwoordelijkheden van een burgemeester ligt de focus op de Floriade, de gemeenteraadsverkiezingen, de Coronapandemie en de, samen met de provincie, af te sluiten Flevodeal met het Rijk.

Mevrouw Ank Bijleveld volgt de heer Franc Weerwind op die per 10 januari 2022 is benoemd tot minister voor Rechtsbescherming in het kabinet Rutte IV. Zij blijft waarnemend burgemeester tot de installatie van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

Onze Ambassadeurs