‘Wat zullen mensen over je zeggen’

Geschreven door Redactie

In veel niet-westerse culturen drukt de mening van de omgeving zwaar op mensen.

Hindoestanen noemen dit ‘manai ka boli’ (MKB). Zo is een gezegde in India: ‘De grootste ziektebron is wat anderen van jou zullen vinden’. Om over dit soms verstikkende fenomeen in gesprek te gaan, biedt de gemeente Almere in samenwerking met Samatma Consultancy in het kader van het Almeerse Preventieakkoord gratis 5 trainingen aan.

Rawie Sewnath van Samatma Consultancy is geestelijk verzorger. Hij begeleidt mensen, zowel thuis als in verzorgingshuizen, geeft meditatielessen en lezingen over interculturaliteit. Hij is zelf geboren in Suriname in een Hindoestaans gezin en is opgegroeid in Nederland.

“We hebben een collectivistische cultuur met veel sociale druk. Ik weet wat de gevoelige thema’s binnen de gemeenschap zijn, en hoe verstikkend het soms kan zijn. Met corona is de Hindoestaanse groep het hardst geraakt, met de meeste zieken en doden. Ze komen zelden in beeld, niet negatief en niet positief. Ze zijn slecht te bereiken voor buitenstaanders en hangen niet graag de vuile was buiten. Als ze al hulp zoeken, willen ze het liefst een ritueel. Van een huispandit bijvoorbeeld. Veel mensen uit een andere cultuur hebben niet zoveel vertrouwen in westerse hulpverleners vanwege de culturele kloof die lastig te overbruggen lijkt.”

Onze Ambassadeurs