Nieuwe Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen vastgesteld

Geschreven door Redactie

Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028

Provincie Flevoland heeft op 1 november 2022 het nieuwe ‘Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028’ vastgesteld. Gedeputeerde Natuur Harold Hofstra: “Met dit Natura 2000 beheerplan houden we de voor dit gebied aangewezen soorten vogels, zoals de Lepelaar, de Pijlstaart, de Grutto en de Kluut op orde.” In het Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028 staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en wat daarvan de effecten zijn. Ook komen de activiteiten die in en rondom het gebied mogelijk zijn aan bod, zonder dat dit nadelig effect heeft op de instandhouding van de natuur. Daarnaast kan het beheerplan gebruikt worden als uitgangspunt voor handhaving en als input bij vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. Het Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028 is te vinden op de website van de provincie. Zie: Natura 2000.

Onze Ambassadeurs