Meer natuurvriendelijke oevers in Flevoland

Geschreven door Redactie

Als onderdeel van de vernieuwde Ganzenweg-Knardijk kruising is ook de uitbreiding van twee kilometer natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.

De Hoge Dwarsvaart heeft een tweede natuurvriendelijke oever gekregen. Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk voor de biodiversiteit en een betere overgang van land naar water. Dit draagt bij aan groei van verschillende plantensoorten. En dat is weer goed voor de aanwezige dieren.

Jan de Reus, gedeputeerde Provincie Flevoland: ‘Met werk werk maken; door slim samen te werken dragen wij bij aan een gebiedsbestendige inbedding van infrastructuur in de directe omgeving. In het geval van de nieuwe kruising Ganzenweg-Knardijk was de samenwerking met Natuurmomenten een logische stap. Het projectteam heeft het voor elkaar gekregen om Europees subsidie te krijgen voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers. Wij zijn blij met het resultaat.’

Philip Makkink is gebiedsmanager van Flevoland bij Natuurmonumenten. Terugblikkend op het proces: ‘Wij hebben vanaf het begin meegedacht, want de aanleg van de kruising Ganzenweg-Knardijk heeft gevolgen voor de omliggende natuurgebieden. Om er een succes van te maken was het nodig om het hele gebied te bekijken. De steile oevers van de Hoge Dwarsvaart waren een barrière voor veel dieren. Het is mooi dat er nu in samenwerking met de provincie natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd; een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. Oever- en waterplanten kunnen zich er goed kunnen ontwikkelen. Vissen kunnen de ondiepe oevers gebruiken voor het afzetten van hun eitjes en otters en reeën kunnen er makkelijker het water in en uit. Dus goed voor de natuur en voor de biodiversiteit in gebied’.

Werk met werk gemaakt

In de voorbereiding van het project Ganzenweg was er een samenwerking opgang gekomen met vereniging Natuurmonumenten als de beheerder van de omliggende natuurgebieden Harderbroek en Harderbos. In de samenwerking kwam de mogelijkheid om Europese subsidie aan te vragen (Plattelandontwikkelingsprogramma POP3) voor het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers. Door dit samen op te pakken is de mogelijkheid ontstaan om werk met werk te maken. Klei, grond en stobben (resten van boomstammen) die vrij kwamen bij de aanleg van de natuurlijkvriendelijke oevers zijn grotendeels hergebruikt in het project voor het verstevigen van de nieuwe primaire waterkering, grondlichamen (dijk van zand of klei) en geleiding van dieren. Duurzaamheid speelt daarbij een grote rol omdat je daardoor minder transportbewegingen hebt. De aanleg van de natuurvriendelijke oevers, met een lengte van ongeveer twee kilometer, is dit jaar afgerond. Er is een digitale pdf die verschillende elementen van het gebied in kaart brengt.

De Hoge Dwarsvaart

De Hoge Dwarsvaart is één van de vele kanalen in Flevoland die de provincie onderhoudt en vormt de verbinding tussen de Hoge Vaart en het Veluwemeer. Vanaf de Hoge Vaart loopt de Dwarsvaart in zuidelijke richting door het Harderbos, naar het ‘Gemaal Lovink’ en de schutsluis ‘De Blauwe Dromer’. Het kanaal vormt de grens tussen de gemeente Dronten en de gemeente Zeewolde.

Onze Ambassadeurs