‘Race Tegen de Klok’ voorgezet om jongeren te helpen met mentale problemen

Geschreven door Redactie

De campagne van ALLYlife om het mentale welzijn van jongeren bespreekbaar te maken ‘Race Tegen de Klok’ wordt dit jaar voortgezet.

In 2021 is deze campagne gestart en lag de focus op faalangst, depressie en suïcide, met als centrale boodschap: Praat over wat er in je omgaat’.

Dit jaar ligt de focus ook op ‘praat erover’, maar er is in het bijzonder aandacht voor verslaving. Ex-verslaafden vertellen in video's en reels openlijk over hun verslaving en wat dat deed met hun mentale gezondheid en leven. Een voorbeeld van zo’n productie in ‘De Bovenkamer’ die is te zien/beluisteren via de social mediakanalen van Allylife (Instagram, TikTok en Youtube). 

Uit gesprekken met verschillende jongeren bleek dat veel van hen het lastig vinden om te praten over mentale problemen. Volgens hen rust er een taboe op, en dat is soms problematisch. Praten over je problemen kan er namelijk voor zorgen dat de zwaarste daarvan worden verlicht en dat je connecties met andere aangaat die je nooit voor mogelijk had gehouden.

Met de naam ‘Race tegen de Klok’ willen we erop wijzen dat veel jongeren stress en haast voelen in hun leven. Het is ook de titel van het nummer die de artiest Mits Mitchell van Allylife maakte als ambassadeur van de campagne. Mits Mitchell zingt hierin; ‘Zie het niet als een race tegen de klok’ en ‘Blijf niet schreeuwen zonder geluid.’

Deze campagne is tot stand gekomen in samenwerking met Tactus verslavingszorg, GGZ, GGD Flevoland en de gemeente Almere.

Hulp

Er is altijd wel iemand die naar je wil luisteren, in de familie, vriendenkring of iemand anders die je vertrouwt. In Almere kunnen jongeren ook terecht bij allerlei hulporganisaties zoals de jongerenwerkers, de huisarts, Tactus en JGZ Almere. Ook organisaties zoals Humanitas Almere en VMCA kunnen hulp bieden, bijvoorbeeld met een maatje of een coach. Ga naar www.almere.nl/jong.


Onze Ambassadeurs