Uitnodiging voor denkers en doeners met toekomstideeën voor Flevoland

Geschreven door Redactie

Wat heeft Flevoland nodig zodat wij, Flevolanders van de toekomst, wonen, werken en leven in een fijne regio? En wat is nodig om in Flevoland tegelijkertijd ook invulling te geven aan de grote opgaven? Hoe kunnen we daarvoor plannen ontwikkelen en gezamenlijk uitvoering aan geven?

De 6 Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en de provincie organiseren gezamenlijk de bijeenkomst Samen aan de Slag2. Ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners worden uitgenodigd om mee te denken maar vooral ook samen aan de slag te gaan. De bijeenkomst is op 2 juni in het Aviodrome, Pelikaanweg 50 in Lelystad. Het programma staat vermeld op Home | Netwerkdag Samen aan de Slag (flevolandevents.nl).

Aan de slag met de Uitvoeringsagenda

Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de grote vraagstukken voor Flevoland. Ook worden de afspraken tussen Rijk en regio over de aanpak van de vraagstukken toegelicht. Deze zijn opgenomen in de Uitvoeringsagenda. Voor de uitvoering zoeken de overheden nadrukkelijk de samenwerking met de maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners. Deze partners zijn onontbeerlijk om de ontwikkeling van Flevoland mogelijk te maken. Tijdens interactieve themasessies gaan de deelnemers zelf aan de slag met een onderwerp naar keuze met als doel verdieping aan te brengen of juist concrete invulling te geven.

Bouwen aan een samenleving

Uitgangspunt voor Flevoland is dat we willen bouwen aan een samenleving. Omdat het een belangrijk onderwerp is, zijn volksvertegenwoordigers en bestuurders van de zes gemeenten, provincie en van het waterschap op 2 juni aanwezig. Zij gaan graag met de deelnemers in gesprek. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomsten in juni en december vorig jaar.

Grote vraagstukken voor onze regio

Onze regio heeft, net als heel Nederland, te maken met grote vraagstukken over woningbouw, landbouw, economie, water, klimaat, energie en onderwijs. Daarom werken de Flevolandse gemeenten, het waterschap, de provincie Flevoland en het Rijk aan een toekomstperspectief voor de regio. Dit staat beschreven in de Strategische Agenda Flevoland en de bijbehorende Uitvoeringsagenda. Kijk voor meer informatie op www.flevoland.nl/samenmakenweflevoland.

Onze Ambassadeurs