Renovatie schaapskooi en vernieuwing schaapskudde Vroege Vogelbos

Geschreven door Redactie

De komende weken wordt de schaapskooi van Stad & Natuur in het Vroege Vogelbos gerenoveerd door de gemeente Almere. Het houten dak is na 10 jaar aan vernieuwing toe. Daarnaast wordt de schaapskudde van Stad & Natuur deze winter ook vervangen door nieuwe schapen.

De schapen uit het Vroege Vogelbos en het Kromslootpark blijken de zogenaamde zwoegerziekte bij zich te dragen. Op basis van deze ontdekking is besloten om op zeer korte termijn afscheid te nemen van de huidige kudde. Voor mensen is deze ziekte niet gevaarlijk/besmettelijk. De ziekte is echter zeer moeilijk onder controle te krijgen, wanneer besmette dieren op een bedrijf aanwezig blijven. Daarom zullen de weides en de kooi 3 maanden vrij moeten blijven van schapen en geiten, wat nu kan samenvallen met de verbouw van de schaapskooi. Na deze periode kan weer gestart worden met de opbouw van een nieuwe schaapskudde die gecertificeerd vrij van zwoegerziekte is. Stad & Natuur beraadt zich de komende tijd op het opbouwen van een nieuwe kudde en uit welke schapenrassen deze moet bestaan. Uitgangspunt is dat er in de lente van 2019 weer lammetjes zijn, maar waarschijnlijk niet zoveel als voorgaande jaren. De kudde kan dan in de komende jaren weer opgebouwd worden, dit zal in overleg met partners als de Almeerse Wolunie gaan die de wol van de schaapskudde weer verwerkt.

Oogstfeest vervalt

Omdat de schaapskooi niet beschikbaar is, komt ook het Oogstfeest dat IVN Almere, de Almeerse Wolunie en Stad & Natuur op 30 september a.s. zouden organiseren te vervallen.

In het voorjaar van 2019 kan iedereen weer genieten van de prachtige schaapskooi en kennis maken met de nieuwe schapen. 

 


Onze Ambassadeurs