Festival tijdens broedseizoen binnen de regels

Geschreven door Redactie

Volgens de gemeentelijke ecoloog zijn er op het Utopia-eiland in Almere geen vogels aangetroffen waarbij de populatie door tijdelijke verstoring van het New Grounds Festival in gevaar kwam. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders van Almere op aanvullende schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren.

In juni vond het New Grounds Festival plaats op het Utopia-eiland. De Partij voor de Dieren maakte zich zorgen: het festival zou broedende vogels kunnen verstoren. Volgens de ecoloog van organisator Urban Greeners was dit niet het geval. De Partij voor de Dieren wilde weten op basis waarvan die conclusie getrokken was. "Vogels zijn dus wel tijdens het broedseizoen verstoord, maar er is niet vanuit het oogpunt van dierenwelzijn naar het gebied gekeken maar vanuit de regelgeving", zo constateert fractievoorzitter Leonie Vestering.

Wet Natuurbescherming

In de beantwoording van de vragen stelt het college dat de ecoloog de vergunning van het festival heeft getoetst aan de Wet Natuurbescherming. Ook voor de aanwezige vleermuizen en bevers heeft de ecoloog gemeend dat zij geen hinder van het licht zouden ondervinden omdat het festival overdag plaatsvond, en de vleermuizen en bevers tijdens de schemering actief worden.

Verder stelt het college dat het evenement past binnen het bestemmingsplan en met maatregelen kunnen de effecten voor de natuur worden beperkt. Het college is het dan ook niet met de Partij voor de Dieren eens om geen enkel evenement meer in het natuurgebied toe te staan. Ook zijn er op het stadhuis geen klachten binnengekomen van geluidsoverlast of lichthinder.

Festival in juni

Verder is het college het niet met de partij eens dat de koppeling tussen het evenement en de Floriade te mager is. De maand juni is met het oog op de evenementenkalender en het festivalseizoen juist een goede maand om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de doelstellingen van de Floriade en met het eiland, zo staat in de beantwoording. Ook de 25 andere activiteiten baart het college geen zorgen. Daarbij gaat het om diverse kleine niet geluiddragende evenementen, zoals een workshop natuurfotografie, een theatervoorstelling of bushcraft voor peuters.


Onze krant nog niet ontvangen?