Provincie trekt 7 ton uit voor camagne duurzaamheid

Geschreven door Redactie

De provincie trekt 700.000 euro uit voor een campagne die duurzaam leven moet stimuleren. Provinciale Staten hebben dat woensdagavond besloten.

Op 1 januari moet het klimaatakkoord van het kabinet klaar zijn. Gedeputeerde Jop Fackeldey zei daar eerder over dat het niet meer voldoende is als mensen snappen wat het akkoord inhoudt. Ze moeten volgens hem begrijpen dat er ook iets van ze wordt verwacht.

De campagne gaat volgens de provincie verder dan folders in de brievenbus. In totaal zal 350.000 euro naar een serie projecten gaan. Het resterende bedrag gaat naar de versterking van de zes energieloketten in de provincie. De campagne is de eerste van een reeks maatregelen waarmee de provincie de inwoners bewust wil maken van het klimaatakkoord.

"We willen als provincie laten zien dat wij het goede voorbeeld kunnen geven", aldus Fackeldey. Het is de bedoeling dat in de loop van volgend jaar de 'bewustwordingscampagne' van start gaat.