Flevoland krijgt expertisecentrum energie

Geschreven door Redactie

Flevoland krijgt volgend jaar een eigen expertisecentrum op het gebied van duurzame energie. Bedrijven, groepen particulieren maar ook gemeenten kunnen hier advies krijgen of geld lenen om projecten op het gebied van duurzame energie van de grond te krijgen.

Provinciale Staten hebben woensdagavond ingestemd met het expertisecentrum en hiervoor een miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee kan het centrum in 2019 en 2020 aan de slag.

Flevoland heeft sinds 2014 al een loket voor duurzame energie, genaamd De-on. De praktijk leert dat er nog veel projecten zijn waarbij twijfels bestaan over de praktische haalbaarheid. Met het expertisecentrum kunnen initiatiefnemers onafhankelijk advies inwinnen, zodat projecten uiteindelijk kunnen worden uitgevoerd. De provincie denkt dat dit helpt om de overstap naar duurzame energie te versnellen.

De provincie schat de komende twee jaar advies te geven aan 150 projecten, zo'n 65 kleinere projecten financieel te steunen met elk 15.000 euro en zes grotere te helpen met 250.000 euro.
Het geld wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een lening. Zo wordt verwacht dat de miljoen euro die nu voor het centrum wordt uitgetrokken uiteindelijk weer aan de provincie wordt terugbetaald.

Onze Ambassadeurs