Hoe gaat het met project Nieuwe Natuur?

Geschreven door Redactie

Hoe gaat het met het project Nieuwe Natuur in Flevoland? Dat hebben twee bureaus geëvalueerd en daar komt onder meer uit naar voren dat het project economisch nog niet zo interessant is.

"Niet in harde euro's die je direct kunt vertalen naar de economie, maar wel in termen van belevingswaarde, enthousiasme en betrokkenheid", aldus gedeputeerde Jan-Nico Appelman. 

Oostvaarderswold


Nieuwe Natuur bestaat uit 17 projecten die verspreid over Flevoland zijn verdeeld, ter vervanging voor de vastgelopen plannen voor Oostvaarderswold. Dit plan voor een natuurverbinding tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen is uiteindelijk niet doorgegaan.

Lessen


Uit de evaluatie die de twee bureaus deden, bleek ook dat de provincie veel lef heeft getoond met het opzetten van Nieuwe Natuur. Ook gingen er zaken mis, vooral als het gaat om communicatie, blijkt uit de evaluatie. De provincie had volgens de bureaus beter moeten communiceren met initiatiefnemers en het betrekken van mede-overheden."We sluiten een fase af, maar nemen de lessen die we geleerd hebben mee naar het nieuwe natuurbeleid voor de toekomst en als we dan projecten gaan uitvoeren zullen we de lessen van Nieuwe Natuur daarop gaan toepassen", zegt Appelman. 

Elf miljoen


Gedeputeerde Appelman laat weten dat er nog elf miljoen beschikbaar is voor Nieuwe Natuur. Een groot deel daarvan is gereserveerd voor lopende projecten. "Op basis van de risico's die we in deze projecten zien, reserveren we nog acht miljoen euro voor de afdekking van risico's", aldus Appelman.

De overgebleven drie miljoen blijft in het potje Nieuwe Natuur. "We kijken naar een aantal grote projecten om te zien of er nog geld nodig is. Maar op termijn zullen we ook nieuwe initiatieven krijgen waar we mee aan de slag gaan."

Onze Ambassadeurs