Wethouder Lodders overleeft motie van wantrouwen

Geschreven door Redactie

Wethouder Jaap Lodders van Almere heeft donderdagavond een motie van wantrouwen overleefd. De motie was ingediend door de PVV, de Partij voor de Dieren, de SP, het CDA en Respect. 

Die politieke partijen vinden dat de wethouder de gemeenteraad niet tijdig en niet volledig heeft geïnformeerd over de voortgang van de Floriade. Zo wist het college van burgemeester en wethouders al in mei 2018 dat de voltallige raad van commissarissen van de Floriade BV zou opstappen. De gemeenteraad werd daarvan pas in juli op de hoogte gebracht, nadat de raad van commissarissen al was vertrokken. 

Verder zijn de fracties van mening dat het college belangrijke informatie heeft achtergehouden. Zo blijkt dat de Floriade BV grote bezwaren had tegen de bouw van woningen op het terrein voorafgaand aan het evenement in 2022. Dat zou negatieve invloed hebben op de bezoekersaantallen van de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Het college liet donderdagavond na een lange discussie in het stadhuis weten de gang van zaken te betreuren, maar de motie van wantrouwen werd toch ingediend. Die werd uiteindelijk door een meerderheid van de raad verworpen. 

In november kreeg het college van burgemeester en wethouders een motie van treurnis van de gemeenteraad. Die motie werd toen ingediend door de Partij voor de Dieren en werd gesteund door vrijwel alle fracties in de gemeenteraad. Aanleiding was dat de raad niet tijdig was geïnformeerd over het verlagen van het percentage sociale woningbouw van 30% naar 20% in het definitieve plan voor de Floriadewijk van Amvest.