Minder klachten over Almeerse ambtenaren

Geschreven door Redactie

Bij de vertrouwenspersoon van de gemeente Almere zijn vorig jaar 12 klachten binnengekomen over integriteitsschendingen door ambtenaren. Dat is ruim een derde minder dan in 2017, toen 19 keer werd geklaagd.


Elf meldingen kwamen uit de organisatie zelf. In één geval kwam de klacht van buiten het gemeentehuis, blijkt uit het jaarverslag Integriteit. De meest genoemde aanleidingen voor een klacht waren intimidatie, diefstal en belangenverstrengeling.

In vier gevallen zijn maatregelen genomen. Een medewerker is ontslagen, een ander wordt beperkt in zijn nevenwerkzaamheden en twee ambtenaren hebben een schriftelijke berisping gekregen. Vier zaken lopen nog.

Niet alle meldingen worden geregistreerd

Volgens het jaarverslag is het aantal klachten mogelijk groter omdat niet alle klachten bij de vertrouwenspersoon terechtkomen. Ambtenaren kunnen er ook voor kiezen bij hun leidinggevende te klagen. Die meldingen worden niet geregistreerd.

Ambtenaren en burgers worden opgeroepen kleinere incidenten te melden. "Niet om klikgedrag aan te moedigen", zegt de gemeente. "Maar omdat de ervaring leert dat de drempel om te melden hoger wordt naarmate het gedrag meer is ingesleten of een ernstiger vergrijp betreft."