Extra opvang voor slachtoffers mensenhandel

Geschreven door Redactie

In Almere komen extra opvangmogelijkheden voor slachtoffers van mensenhandel. De plekken zijn bedoeld voor slachtoffers die ook nog kampen met andere zorgvragen, zoals psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking. Voor deze kwetsbare doelgroep waren te weinig opvangmogelijkheden.


Landelijk komen er 36 extra opvangplekken voor slachtoffers. Drie daarvan komen in Almere. De overige komen in Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle. De locaties zijn bepaald door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bij de selectie is vooral gekeken naar wat gemeenten en zorgverleners de slachtoffers kunnen bieden. Het gaat dan om de eerste opvang en de begeleiding, maar ook om de visie op latere doorstroming naar een 'normaal' leven. 


In Almere werkt de gemeente voor de opvang vooral samen met zorgverlener Blijf Groep. Met de maatregel zegt het kabinet het geconstateerde tekort aan speciale opvangplekken voor de slachtoffers aan te pakken. In het Regeerakkoord is daarvoor 2 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld. 


'Samen tegen mensenhandel' 

Vorig jaar bleek uit onderzoek van het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, en de Universiteit van Tilburg, dat er grote behoefte is aan opvangmogelijkheden voor slachtoffers van mensenhandel. Specifiek voor mensen met complexe zorgvragen. Het instellen van extra opvangplekken is een maatregel uit het programma ‘Samen tegen mensenhandel’.

Onze Ambassadeurs