Weer minder donateurs voor Stichting AAP

Geschreven door Redactie

Weer minder donateurs voor Stichting AAP

Het aantal donateurs van de Almeerse stichting AAP is vorig jaar wederom gedaald. Dat is te lezen in het jaarverslag van de stichting. Eén van de belangrijkste doelen van AAP was om in 2018 het aantal donateurs te stabiliseren. Dat is dus niet gelukt.

"Er is helaas een lichte daling. Deze wordt enerzijds veroorzaakt door natuurlijk verloop, anderzijds door donateurs die aangeven ons niet langer financieel te kunnen steunen. Veel van deze donateurs geven aan op andere manieren AAP te blijven steunen, bijvoorbeeld door Air Miles te sparen of spullen in te zamelen", is te lezen in het jaarverslag. Vorig jaar had AAP 54.677 donateurs. Dat is 4 procent minder dan AAP zichzelf als doel had gesteld.

In 2017 daalde het aantal donateurs ook. Het is een probleem waar de Almeerse stichting zich al enkele jaren zorgen over maakt.Onze krant nog niet ontvangen?