Subsidietender multi-problematiek

Geschreven door Redactie

Een aantal mensen met een bijstandsuitkering heeft problemen op meerdere levensgebieden, ook wel multi-problematiek genoemd. Deze mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt door een lange periode van inactiviteit als gevolg van meervoudige ernstige problematiek. Hierbij kan worden gedacht aan een detentieverleden, verslaving, agressie, psychische klachten- of stoornissen. Deze mensen zijn aangewezen op intensieve begeleiding om hen voor te bereiden op een terugkeer naar betaald werk. Dat wil het college zo goed mogelijk regelen, zodat de mensen die in begeleiding worden genomen een zo groot mogelijke kans hebben om weer betaald aan het werk te gaan of een andere zinvolle dagbesteding te realiseren. Met het oog op kwalitatief goede dienstverlening aan bijstandsgerechtigden met multi-problematiek, kiest het college daarbij voor een subsidietenderprocedure, zodat de kwalitatief beste aanvraag kan worden geselecteerd.


Partijen die in aanmerking willen komen voor een subsidie om deze dienstverlening te verrichten, kunnen de benodigde informatie hier vinden:


https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/164058


Van partijen die willen meedingen wordt een plan van aanpak verwacht dat voldoet aan de criteria zoals die omschreven zijn in de ‘Subsidieregels re-integratie multiproblematiek Almere’ en de daarbij behorende toelichting. U kunt deze subsidieregels hier terugvinden:


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-96878.html

Onze Ambassadeurs