Riolering verplicht in nieuwe delen Oosterwold

Geschreven door Redactie

De huizen van toekomstige bewoners van de Almeerse wijk Oosterwold worden toch aangesloten op riolering. Dat besluit is genomen door de gemeenten Almere en Zeewolde, het waterschap en de provincie.

Omdat het uitgangspunt van de woonwijk is dat bewoners van het gebied zelf alles moeten regelen, was er geen gemeentelijk rioolstelsel.

Daarom werden er ontheffingen verleend. De bewoners zorgden dan zelf voor een afvalwaterzuivering op eigen terrein. Maar de kwaliteit van het gezuiverde water was vaak niet goed.

Bij wet is geregeld dat gemeenten een plicht hebben om riool aan te leggen. In uitzonderlijke situaties hoeft dit niet. Met meer dan duizend gebouwde huizen in vijf jaar tijd is het voor de gemeente Almere niet langer vol te houden dat Oosterwold een uitzonderlijke situatie is. Dus komt er nu alsnog een riool.

Langs alle doorgaande wegen legt de gemeente een hoofdriool aan. De bewoners moeten dan zelf regelen dat hun rioolbuizen aangesloten worden op dat hoofdriool. Voor nieuwe woningen in een nog uit te geven bouwgebied is dat verplicht. Voor bestaande huizen is het vrijwillig, maar wel op eigen kosten. Mensen met een vergunning en ontheffing voor een IBA (lokale waterzuiveringsinstallatie) moeten hun installatie wel op orde hebben. Voldoet de IBA niet aan de vergunning dan moeten zij de installatie aanpassen. 

Overigens is het plan om alle polderwegen in Almere te voorzien van een transportriool en niet alleen in Oosterwold, aldus de gemeente.

De gemeenteraad wordt binnenkort op de hoogte gebracht van alle details.


Onze Ambassadeurs