Integrale Aanpak Gezond Gewicht Almere uitgebreid naar 25 partijen

Geschreven door Redactie

Aanpak Gezond Gewicht Almere heeft er vijf nieuwe samenwerkingspartners bij waaronder Humanitas Almere & Zeewolde, Koepelorganisatie kinderopvang KIDAK en Talent In Opleiding (TIO). De organisaties hebben vandaag het Pact ondertekend waarmee zij samen met de huidige twintig partners prioriteit geven aan het aanpakken van (dreigend) overgewicht en obesitas bij Almeerse kinderen.

Aanpakken

Het doel is om de stijgende trend van het percentage kinderen met overgewicht en obesitas om te zetten in een stabilisatie of een daling. “Met de Aanpak Gezond Gewicht Almere heeft de gemeente Almere gekozen voor een brede integrale aanpak rondom kinderen (0-12 jaar), hun ouders en hun omgeving”, aldus de gemeente.

In Almere heeft 19% van de kinderen en jongeren tot 19 jaar (ernstig) overgewicht.

“Het is buitengewoon belangrijk dat alle partijen zich hard maken voor de aanpak gezond gewicht”, zegt wethouder Aldrik Dijkstra van Gezondheid. “Vijfentwintig partijen, inclusief wij als gemeente, hebben het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere ondertekend. Het geeft aan dat we de prioriteit om overgewicht aan te pakken inzien. Niet alleen zorgorganisaties doen mee. Ook welzijn-, sport- en vrijwilligersorganisaties en scholen dragen actief bij als ambassadeurs van de Almeerse aanpak. Dit is van groot belang om kinderen en hun ouders ondersteuning op maat en in hun directe omgeving te kunnen bieden”.

Afspraken

“Het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere bevat de eerste aanzet voor breed gedragen afspraken om (dreigend) overgewicht en obesitas bij kinderen tegen te gaan. De aangesloten samenwerkingspartners geven in 2018 een concrete invulling aan de afspraken in Almere Buiten (West). Ze willen de aanpak vanaf medio 2019 uitbreiden naar andere stadsdelen van Almere”, aldus een woordvoerder van de gemeente Almere.