350.000 euro voor cultuur en kunst in vmbo

Flevoland krijgt 350.000 euro om vmbo-leerlingen op een andere manier in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Het geld komt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Met het geld kunnen leerlingen, docenten en culturele instellingen samen nieuwe vormen van scholing ontwikkelen. In het verleden zijn al voorbeeldlessen en projecten getest. Met dit geld krijgt dat een vervolg.

Gedeputeerde Michiel Rijsberman is blij met de investering: "Juist deze groep komt minder snel met kunst en cultuur in aanraking. Wat ons betreft komt daar met deze proeftuin verandering in."

In totaal trekt Minister Van Engelshoven 4 miljoen euro uit om culturele vernieuwing in de regio's te stimuleren. Door heel Nederland krijgen 15 projecten geld.

Onze Ambassadeurs