Marker Wadden trekken veel nieuwe dieren aan

Geschreven door Redactie

De nieuw aangelegde Marker Wadden zorgen voor veel nieuw leven in de omgeving. Dat meldt Natuurmonumenten na onderzoek. Daaraan werkten onder meer het Nederlands instituut voor ecologie en enkele universiteiten mee. 

De afgelopen twee jaar zijn er volgens de onderzoekers flink meer voedingsstoffen in het water gekomen. Dat zorgt ervoor dat onder meer veel algen en insecten om en nabij het eiland leven. Die zijn op hun beurt weer voer voor vogels en vissen. Op beschutte plekken hebben de onderzoekers al veel paaiende vissen ontdekt.  

Inmiddels groeien er flink wat planten en gewassen op de eilanden. Die trekken weer veel insectensoorten aan. Bijvoorbeeld de koninginnenpage, een vlinder die tot nu toe vooral in het zuiden van Nederland wordt waargenomen. Het resedawitje is een vlinder die zeldzaam is in Nederland, maar is wel al op de Marker Wadden gespot. 

Broedseizoen 'boven verwachting goed' 

Ook hebben de eilanden verschillende vogelsoorten verwelkomd. Het broedseizoen verliep voor onder meer de visdieven en dwergsterns 'boven verwachting goed', aldus Natuurmonumenten. Die twee soorten staan in Nederland geregistreerd als bedreigde of kwetsbare soort. Ook onder trekvogels waren de Marker Wadden populair. Op de drukste momenten waren er 20.000 oeverzwaluwen, 3.000 slobeenden en 1.000 zwarte sterns op de eilanden aanwezig. 

De aanleg van de eilanden is nog niet afgerond en de natuur is nog in een "pioniersstadium", maar Natuurmonumenten zegt dat dit 'hoopvolle signalen' zijn. Ook de komende jaren worden de eilanden en de natuur er omheen goed in de gaten gehouden. In 2022 komt er een definitieve evaluatie.