Meeste jongeren met jeugdhulp in Zeewolde; aantal op Urk het laagst

Geschreven door Redactie

Van alle jongeren tot 23 jaar in Flevoland krijgen naar verhouding de meeste jongeren in Zeewolde jeugdhulp. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ontving bijna 14% van de jongeren in Zeewolde in 2018 hulp.


Urk behoort tot de tien Nederlandse gemeenten waar minder dan 7% van de jongeren een vorm van jeugdzorg krijgt, namelijk 6%. In de andere Flevolandse gemeenten ligt het percentage rond de 10%. Dat is ook het landelijk gemiddelde.


Het gaat om jongeren met bijvoorbeeld psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblemen.


Onze Ambassadeurs