Stad & Natuur neemt kinderpetitie in ontvangst

Maak je hart voor Stad & Natuur in Almere! Onder dat motto is Stad & Natuur begin april een publiekscampagne gestart, gericht op het behoud van tenminste de huidige bijdrage van de gemeente Almere.

Het college heeft een voorstel ingediend voor een bezuiniging van 100.000 euro op de jaarlijkse subsidie.

Naast een online petitie is Stad & Natuur ook een kinderpetitie gestart. Door het inkleuren van een kleurplaat kunnen de Almeerse basisschoolkinderen aangeven het niet eens te zijn met de voorgenomen bezuiniging. Op dinsdag 7 mei a.s. om 10u neemt directeur Liesbeth Bronkhorst zo’n 300 kleurplaten in ontvangst van de leerlingenraad van basisschool Het Avontuur, Catootjepad 6 in Almere Buiten.


Het thema natuur en een groene en gezonde stad ligt veel kinderen in Almere nauw aan het hart. Toen de leerlingenraad van het Avontuur hoorde van de kinderpetitie hebben zij hun medeleerlingen opgeroepen om allemaal mee te doen aan de actie! De kleurplaten worden samen met de ingezamelde handtekeningen op donderdagavond 9 mei om 21u aangeboden aan de gemeenteraad.  


Voor Stad & Natuur betekent de bezuiniging onherroepelijk sluiting van locaties en het stopzetten van activiteiten. Met deze campagne reageert Stad & Natuur op de vele verzoeken vanuit haar achterban om in actie te komen. Vrijwilligers, inwoners, scholen, ondernemers en partners willen hun stem laten horen vóór behoud van alle locaties en activiteiten van Stad & Natuur waarmee ze de inwoners van Almere en de stedelijke omgeving met de natuur verbindt. Zodat Stad & Natuur kan blijven werken aan een groene, gezonde en duurzame stad.  


Stichting Stad & Natuur Almere viert op 1 juli 2019 haar 10-jarig bestaan en is de vanzelfsprekende uitvoeringsorganisatie van de groene en duurzame agenda van de stad. Vanuit een efficiënte organisatie bereikt zij jaarlijks zo’n 27.000 leerlingen in het Almeerse onderwijs met educatieve programma’s en laat zij ruim 210.000 Almeerders kennismaken met natuur- en duurzaamheidsthema’s op onze bijzondere groene plekken. Ook wordt een honderdtal vrijwilligers de mogelijkheid geboden om actief betrokken te zijn. Dit in samenwerking met een netwerk van tientallen maatschappelijke organisaties zoals Playing for Succes, De Schoor, IVN, De Vogelwacht, Staatsbosbeheer en VMCA.