Toename vogelsoorten Oostvaardersplassen dankzij moerasreset

Geschreven door Redactie

In de afgelopen maanden zijn er bijna twintig vogelsoorten bijgekomen in de Oostvaardersplassen. Eind februari telde Staatsbosbeheer nog 59 soorten, eind april waren het er 78.


De stijging is het gevolg van de zogenoemde moerasreset in het westelijke gebied. In zes jaar tijd wordt het waterpeil in stapjes tijdelijk verlaagd. Dat moet er voor zorgen dat er weer riet in het gebied gaat groeien, waardoor het aantrekkelijker wordt voor broedvogels. In oktober 2018 is begonnen met de reset. De stijging in het aantal vogelsoorten geeft aan dat het nu al vruchten afwerpt.


Vooral vogels die het goed doen in drooggevallen moerasgebieden profiteren van de reset. In het oostelijk moerasdeel is voor het eerst in jaren weer een sprinkhaanzanger en een Cetti’s zanger gezien. Soorten die houden van een natte omgeving zijn nu juist minder aanwezig. Dat zijn bijvoorbeeld grauwe ganzen, meerkoeten en roerdompen.


Opvallend was dat bij de telling maar liefst 322 kemphanen gezien werden. Deze ernstig bedreigde broedvogel overwintert in Afrika en trekt daarna naar Noord-Europa en oostelijk Siberië om te broeden. Vroeger werden de weiden in het land veel gebruikt als tussenstop in de trek, maar dat gebeurt steeds minder. Dat er zoveel vogels in de Oostvaardersplassen zijn gezien, is daarom extra bijzonder.