Nationale Archeologiedagen

Geschreven door Redactie

Volgend weekend organiseert de Gemeente Almere een unieke Almeerse editie speciaal voor de Nationale Archeologiedagen. De Nationale Archeologiedagen op 12, 13 en 14 oktober 2018 brengen het verleden tot leven met verschillende activiteiten in de stad. Ga underground bij de archeoloog en ontdek de geschiedenis van Almere! De Archeologiedagen sluiten aan bij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Er ligt een rijke geschiedenis onder de voeten van de Almeerse inwoners. Bijna 10.000 jaar geleden stond de zeespiegel velen tientallen meters lager dan nu. Grote delen van de Noordzee stonden toen droog. Het was zelfs mogelijk om van Engeland naar Denemarken of IJsland te lopen. 
Er bevinden onder ons overblijfselen uit de Steentijd, scheepswrakken uit de Zuiderzeetijd en vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Tevens hebben archeologen op zo'n 90 plaatsen in Almere sporen gevonden van prehistorische bewoning. Zo'n 25 scheepswrakken komen uit de late Middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw. Ook zijn er Amerikaanse, Engelse en Duitse vliegtuigwrakken terug te vinden in de voormalige IJsselmeerbodem.

De rijke geschiedenis van Almere staat centraal tijdens de Nationale Archeologiedagen. Er worden dat weekend diverse activiteiten georganiseerd op verschillende plekken in de stad. Tijdens dit weekend kun je de première van 'Vissen naar het verleden' van Richard Vierbergen aanschouwen, kneepjes meekrijgen van het vak Archeologie en tijdreizen: proef en ruik de smaken en geuren van de Gouden Eeuw. Op de vindplaats Zenit geven verschillende archeologen een boordemonstratie en is er feest in het Archeologisch dorp.

Kijk voor het gehele programma op www.almere.nl/archeologiedagen.

 

 


Onze Ambassadeurs