Evenementen steeds belangrijker voor bibliotheken

Geschreven door Redactie

Steeds minder mensen in Flevoland betalen voor een abonnement op de bibliotheek. Bij de FlevoMeer Bibliotheek, op Almere na eigenaar van alle bibliotheken in onze provincie, zien ze een duidelijke trend. Sinds 2013 is het aantal betalende leden bijna twintig procent afgenomen.


Toch blijft het aantal mensen dat bij een bieb over de vloer komt wel grotendeels gelijk. Dat komt doordat de FlevoMeer Bibliotheek de laatste tijd steeds meer inzet op maatschappelijke bijeenkomsten. "Schrijvers houden een praatje, clubs komen er samen om een hobby uit te oefenen, er is voorlichting voor ouderen om digitaal belastingaangifte te doen, en er worden taallessen Nederlands gegeven aan statushouders," somt FlevoMeer-directeur Jan Gommer op. "De bibliotheek is laagdrempelig, toegankelijk, betrouwbaar en neutraal. Dat maakt dit tot een hele fijne plek om heel veel activiteiten aan te bieden." 


In tegenstelling tot betalende leden wordt er aan bijeenkomsten echter niet veel verdiend. "Dit is geen verdienmodel, maar het levert heel veel maatschappelijke waarde op," zegt Gommer. "Die opbrengst laat zich niet snel in geld uitdrukken maar is voor de samenleving wel heel belangrijk." Hij hoopt dan ook dat gemeenten daar voldoende oog voor hebben op het moment dat gesproken wordt over de subsidie die de bibliotheken krijgen.

Onze Ambassadeurs