Aanleg rotonde Muntweg/Kuinderweg (Emmeloord)

Geschreven door Redactie

Van 20 mei tot en met 12 juli legt Provincie Flevoland een rotonde aan op de kruising Muntweg/Kuinderweg (N351/N331) bij Emmeloord.

Het werk vindt zo veel mogelijk buiten het verkeer plaats, maar enige verkeershinder is er wel.


Planning & fasering  

De eerste zeven weken van de aanleg, van 20 mei tot en met 5 juli is er weinig overlast voor het verkeer. De kruising is open. Voor de veiligheid van de werknemers én het verkeer geldt er een snelheidsbeperking ter hoogte van het werkvak.

In het weekend van 5 tot en met 7 juli is de hele kruising afgesloten. In dat weekend gaat de kruising buiten gebruik: de Muntweg en Kuinderweg worden dan aangesloten op de rotonde. Het verkeer rijdt dit weekend om via onder andere A6 Bant en A6 Emmeloord West.

In de laatste week van de werkzaamheden, van 8 tot en met 12 juli wordt de oude kruising opgebroken. In deze week is de Kuinderweg afgesloten tussen de Casteleynsweg en de rotonde Kuinderweg/Kuinderweg. Bestemmingsverkeer Kuinderweg rijdt deze week om via de Oosterringweg.


Werkzaamheden  

De huidige kruising Muntweg/Kuinderweg is een t-splitsing. Door het groeiende verkeer zorgt deze kruising voor steeds meer oponthoud. Met de aanleg van een rotonde verbetert de doorstroming aanzienlijk tussen de A6 en bedrijventerrein De Munt/Steenwijkerland/Weststellingwerf. Ook is het een zeer verkeersveilige oplossing.


De rotonde wordt naast de locatie van de huidige kruising gelegd. Dit creëert voldoende ruimte tussen de verschillende aansluitende wegen. In het ontwerp is ook al rekening gehouden met een weg naar de toekomstige uitbreiding van bedrijventerrein De Munt. Het fietspad loopt langs de westzijde van de rotonde. Deze wordt iets verlegd en voorzien van een middengeleider zodat (brom)fietsers in twee keer de weg kunnen oversteken.