Iemand machtigen om voor u te stemmen (Stemmen bij volmacht)

Geschreven door Redactie

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de Europese Parlementsverkiezingen. De gemeente Almere stuurt u een stempas als u kiesgerechtigd bent. De stempas ontvangt u uiterlijk 6 mei 2019 op uw woonadres. Met deze stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Almere stemmen.

Bent u zelf niet in de gelegenheid om op 23 mei uw stem uit te brengen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen, oftewel iemand machtigen. U geeft dan een volmacht af aan een andere kiezer. Deze persoon moet uw stem gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen en mag maximaal twee volmachten aannemen. 


Iemand machtigen kan op twee manieren: 


1. Schriftelijke volmacht 

Bij een schriftelijke aanvraag van een volmacht krijgt de persoon die voor u stemt een apart volmachtbewijs thuisgestuurd. Een schriftelijke volmacht is geschikt


  • Als u iemand wilt machtigen die in een andere gemeente woont 
  • Als u uw machtiging wilt regelen voordat u uw stempas hebt (bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat)
  • Als u geen identiteitsbewijs heeft waarmee u kunt stemmen

Aanvraagformulier volmacht Europees Parlement


De gemeente Almere moet uw aanvraag uiterlijk maandag 20 mei 2019 om 17.00 uur hebben ontvangen. Na 20 mei kunt u iemand alleen nog onderhands machtigen via de achterkant van de stempas of kiezerspas. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@almere.nl of per post naar Gemeente Almere | Team Verkiezingen | Postbus 200 | 1300 AE Almere. 


Zodra het verzoek wordt ingewilligd, wordt uiterlijk 21 mei het volmachtbewijs naar de persoon die voor u stemt gestuurd. Deze persoon kan de volmachtstem alleen gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Hij/zij hoeft hierbij geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien, omdat de gemeente bij de aanvraag uw identiteit heeft kunnen vaststellen. 


Heeft u eenmaal een schriftelijke volmacht gegeven, dan kunt u deze niet meer intrekken en kunt u niet meer zelf stemmen. 


2. Via de stempas (onderhandse volmacht) 

U kunt stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer die in Almere woont. Dit kan tot op de dag van de stemming. Hiervoor vult u de achterkant van uw stempas in. Zowel u als de persoon die voor u stemt zetten een handtekening. De persoon die voor u stemt (de gevolmachtigde) neemt de ingevulde en getekende stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.


Als u een kiezerspas heeft aangevraagd en u kunt toch niet zelf naar het stembureau komen, dan kunt u de kiezerspas ook omzetten in een onderhandse volmacht. Dit gaat op dezelfde manier als bij de stempas.