Drie miljoen extra bomen in Flevoland

Geschreven door Redactie

De komende 12 jaar worden er door Staatsbosbeheer zo'n 3 miljoen extra bomen geplant in Flevoland. Dit wordt gedaan om lege plekken te vullen die zijn ontstaan door essentaksterfte.

Flevoland is het zwaarst getroffen door de essentaksterfte. Het grootste deel van alle Nederlandse essen staat namelijk in de provincie. Bij het planten van nieuwe bomen krijgt Staatsbosbeheer een steuntje in de rug van Shell, dat 17,4 miljoen euro investeert in het project.

Met name in het Horsterwold in Zeewolde zal het initiatief opvallen, omdat de boomziekte op sommige plekken in het bos voor een ware kaalslag heeft gezorgd. De essen worden waarschijnlijk vervangen door eiken, beuken en iepen.