Was Einstein bijzonder intelligent of "gewoon" heel spiritueel?

Geschreven door Vivo Somnis - Leef je droom
Was Einstein bijzonder intelligent of
Column

Albert Einstein is geboren in 1879 en overleden in 1955. De ideeën van Einstein hebben onze wereld de afgelopen honderd jaar onomkeerbaar veranderd. Eigenlijk is het bijna niet voor te stellen dat één enkele mens zoveel impact kan hebben door alleen maar na te denken.

Er is veel geschreven over de wijze waarom Einstein aan zijn wijsheid is gekomen. Eén van de verklaringen is dat de wijsheid uit de bron van alle creatie tot hem kwam. De bron van alle creatie wordt ook wel het universum genoemd. Het is het veld van alle dimensies en het potentieel aan alle energie, materie en realiteiten in de ruimte. Anderen noemen het universum ook wel God. Maar eigenlijk is het een hogere intelligentie die wij niet kunnen waarnemen met ons driedimensionaal denken, we kunnen het hooguit conceptueel begrijpen. Misschien zou je het kunnen zien als een spiritueel wonder waarmee wij mensen constant in contact staan.

Ben je het verhaal al kwijt? Of kun (en wil) je het nog een beetje volgen?

Het is een lastige inleiding, maar wanneer we proberen te begrijpen hoe het komt dat Einstein al die wijsheden aan ons kon overdragen kom je er eigenlijk niet omheen. Waarom heeft hij al die theorieën bedacht en anderen niet? Of beter gezegd, waarom heeft hij de theorieën tot zich gekregen en anderen niet? Op basis van de bovenstaande verklaring komt dat doordat Einstein wist hoe hij naar het universum moest luisteren, hoe hij daarmee in contact moest komen.

Spreek het universum dan tegen je?

Het komt er een beetje op neer dat het universum constant in gesprek met jou is. Het leven is een aaneenschakeling van gesprekken die het universum met jou voert. Wanneer je je bewust gaat worden van de signalen en de gesprekken dan zul je merken dat je leven een stuk makkelijker wordt. Het wordt ook wel "in lijn met je hogere zelf" komen genoemd. 

Albert Einstein stond in lijn met zijn hogere zelf

Quotes van Einstein die de bovenstaande theorie kunnen ondersteunen

  1. Je kunt het leven op twee manieren bekijken: de ene manier is door te geloven dat wonderen niet bestaan en de andere manier is door te geloven dat alles een wonder is.
  2. Wij zijn de architecten van ons eigen lot.
  3. Wij stervelingen bereiken onsterfelijkheid in de dingen die we samen creëren en die blijven bestaan wanneer wij er niet meer zijn.
  4. Verbeelding is belangrijker dan kennis.
  5. Er zijn twee dingen oneindig: menselijke domheid en het universum; en ik ben niet zeker over het tweede.
  6. Het genot van zien en begrijpen is het meeste volmaakte geschenk van de natuur.
  7. Een mens is onderdeel van het geheel dat wij het universum noemen, een beperkt deel van tijd en ruimte. Hij is ervan overtuigd dat hij, zijn gedachten en gevoelens, op de een of andere manier onafhankelijk zijn van de rest, een soort die zijn eigen geweten ziet als een optische illusie. Die illusie is onze gevangenis. Het beperkt onze persoonlijke verlangens en weerhoudt ons ervan genegenheid te voelen voor de weinigen die ons omringen.
  8. Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.
  9. Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoeften is het boeddhisme.

Keiharde wetenschap en intelligentie, of toch spiritualiteit?

De theorieën van Einstein zijn wetenschappelijk bewezen, daar is geen speld tussen te krijgen. Hij kwam tot zijn ontdekkingen doordat hij zich totaal niet liet beperken tot de kennis die hij (en alle anderen) reeds in zijn bezit had. Hij stond juist open voor wat nog niet bekend was. In het door hem geschreven credo (Gelaubensbekenntnis) beschrijft hij hoe hij persoonlijk denkt over geloof en de bedoeling van ons leven op aarde. 

Hierin noemt hij Schopenhauer, een filosoof die van 1788 tot 1860 heeft geleefd. Dit was voor Einstein een inspiratiebron. Op zijn beurt noemde Schopenhauer weer Plato en Kant als zijn inspiratiebron. Kant leefde van 1724 tot 1804 en daarmee gaan we qua kennis en inspiratie inmiddels bijna 300 jaar terug in de tijd. Echter leefde Plato van c.a. 428 voor Christus tot c.a. 347 voor Christus, wat de tijdreis echt enorm maakt. En belangrijker nog, hoe kwamen deze mensen dan aan al die kennis? Ze konden het niet even in een boek lezen of op internet opzoeken....

Alles wat je aandacht geeft groeit

Wat kan ik met deze informatie?

Wanneer je problemen / uitdagingen hebt dan moeten ze meestal worden opgelost op een ander niveau dan waarop ze ontstaan zijn. Blijf je op hetzelfde niveau dan is de kans groot dat het juist groter wordt: alles wat je aandacht geeft groeit. Dit betekent dat wilskracht en discipline niet altijd bijdragen aan een duurzame oplossing. Probeer dan ook van niveau te veranderen wanneer je een grotere of kleinere uitdaging tegenkomt.

Probeer ook eens open te staan voor de signalen die je ontvangt (intuïtie), het is een kwestie van leren luisteren. Hoe vaak gaat er niets iets mis en denk je achteraf... dat had ik kunnen weten. Probeer dan eens stil te staan voordat je zo'n handeling gaat uitvoeren, misschien verandert "had ik kunnen weten" wel in "ik weet dat de kans groot is dat dit verkeerd gaat".

Onze krant nog niet ontvangen?