Gemeente zet in op groei werkgelegenheid en bereikbaarheid

Almere wil de komende jaren meer bezig zijn met de groei van de werkgelegenheid in de stad en met de bereikbaarheid in de regio.

De gemeente heeft deze ambities en doelen opgesteld voor samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam (MRA).


Dat is een samenwerking van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en Vervoerregio Amsterdam. Voor de periode van 2020-2024 worden door de deelnemers nieuwe plannen gemaakt. Almere heeft haar prioriteiten opgesplitst in drie thema's. 


1. Versterken van werkgelegenheid en economie 

Volgens de gemeente heeft Almere relatief weinig werkgelegenheid en is de woon-werkbalans niet gelijk aan de groei van de stad. Veel inwoners werken in Amsterdam en op Schiphol. De gemeente ziet graag dat er meer werk in de stad zelf komt.


Daarom wil de gemeente samen met de Metropoolregio zorgen voor een beter vestigingsklimaat, een betere aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt en een versterking van het onderwijs (van mbo tot hoger onderwijs). Ook moet Almere geprofileerd worden als duurzame stad. 

2. Een regio met betaalbaar wonen 

Om woningen te bouwen heeft Almere de Metropoolregio niet nodig. Wel moeten er regionale afspraken worden gemaakt over betaalbare huizen, zodat de woningmarkt toegankelijk blijft. In de gehele Metropoolregio moeten er 105.000 woningen bij komen voor 2025. De gemeente wil met een gemengd aanbod komen van huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen.


Ook wil Almere afspraken maken over betaalbare verduurzaming van particuliere woningen en over het versnellen van de woningbouw. 


3. Werken aan een bereikbaar Almere in de regio 

Volgens de gemeente is een regionaal vervoerssysteem cruciaal voor het goed functioneren van de Metropoolregio en Almere. Het spoor en de A6 zullen voor 2030 zonder verdere maatregelen volgens de gemeente dichtslibben en de verbinding met de regio Utrecht is volgens Almere ook niet al te best. De Metropoolregio praat met het Rijk over de verdeling van het geld voor infrastructuur. De bedragen hiervoor zullen fors zijn.


Almere legt prioriteit bij drie punten. De treinverbinding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad moet beter worden. Hier moet een snelle verbinding komen en er moeten meer treinen gaan rijden. Ook moet de IJmeerverbinding er komen. Dit is een oeververbinding tussen Amsterdam en Almere over het IJmeer. Verder moet er aandacht en inzet komen op de verbetering van de verbinding met het Gooi en Utrecht. 


Andere gemeenten 

De andere 31 gemeenten, waaronder Lelystad, moeten ook plannen voor hun eigen stad inleveren. Eind van het jaar moet het complete plan voor 2020-2024 klaar zijn.