Wet Arbeidsmarkt in Balans zet twee stappen vooruit en één terug

Geschreven door Redactie

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) blijft een wet van plussen en minnen. Dat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Met de noodzakelijke aanpassingen in het ontslagrecht en de ketenbepaling worden twee stappen vooruit gezet.

Tegelijk wordt een stap teruggezet, door tijdelijk werk duurder te maken voor ondernemers die geen andere keus hebben, zoals bij recreatie- en horecabedrijven. De ondernemingsorganisaties vinden het teleurstellend dat de Eerste Kamer met dat laatste heeft ingestemd.

Tijdelijk werk

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben van meet af aan bezwaren gehad tegen onderdelen van de WAB die de inzet van tijdelijk werk duurder en minder makkelijk te organiseren maken. Dat gaat geen vaste baan extra opleveren, zoals VNO-NCW, MKB-Nederland en branches ook in hun campagne Zo werkt het niet! hebben duidelijk gemaakt. Dat leidt er enkel toe dat bedrijven, met bijvoorbeeld seizoenswerk, op kosten worden gejaagd. Hetzelfde geldt voor de transitievergoeding die vanaf dag 1 moet worden betaald.


Winst  

In de Tweede Kamer hebben de ondernemingsorganisaties eerder bereikt dat de hogere WW-premie niet gaat gelden voor jongeren tot 21 jaar, met een bijbaan van maximaal 12 uur per week. Dat is winst voor ondernemers in onder meer de horeca, detailhandel en recreatie. Voor jongeren moet echter wel de transitievergoeding worden betaald bij ontslag of na het aflopen van het (tijdelijk) contract. Op grond van een aangenomen motie moet minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in gesprek blijven met sociale partners om te bezien of er voor seizoenswerk maatwerkoplossingen kunnen worden gevonden.

Met de nieuwe cumulatiegrond bij ontslag komt de WAB tegemoet aan de problemen, van met name mkb-bedrijven, sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben zich sindsdien hard gemaakt voor zo’n verzamelgrond, omdat het midden- en kleinbedrijf in de praktijk slecht uit de voeten kan met de in de wet vastgelegde gronden voor ontslag. Positief in de WAB is ook de verruiming van de ketenregeling naar drie jaar, die ondernemers meer ruimte biedt noodzakelijke flexibiliteit. 


Wederom reparatiewetgeving  

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat met de WAB het vaste contract als een soort ‘heilige graal’ wordt neergezet, terwijl de economie en arbeidsmarkt een steeds grotere diversiteit vragen door voortschrijdende technologische en andere ontwikkelingen. Wendbaarheid, aanpassingsvermogen en flexibiliteit zijn juist in deze tijd van snelle veranderingen van cruciaal belang voor bedrijven om hun continuïteit te waarborgen. De WAB houdt hier allemaal geen rekening mee en mist daardoor visie op de toekomst, aldus de ondernemersorganisaties. Zij veronderstellen dan ook dat de WAB –na eerder al de Wet Werk en Zekerheid– alleen maar weer tijdelijke reparatiewetgeving is; ook omdat de commissie Borstlap later dit jaar met zijn visie op de arbeidsmarkt komt.

Onze Ambassadeurs