Debat verandert niets aan beheer konikpaarden

Geschreven door Redactie

Er verandert niets aan het beheer van de groep konikpaarden in de Oostvaarderplassen, die in quarantaine staat in afwachting van transport naar Wit-Rusland. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft woensdagavond tijdens een extra vergadering tegen drie moties gestemd om het beheer aan te passen.

Het extra debat tijdens de zomervakantie was aangevraagd door Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en de PVV. Die partijen vinden dat de provincie slecht toezicht houdt op de manier waarop Staatsbosbeheer voor de dieren zorgt. De paarden staan apart in een vangweide, voordat ze worden overgebracht naar Wit-Rusland. De vergunningen hiervoor zijn bijna rond, zo zei gedeputeerde Jop Fackeldey.

Een motie van de PvdD om schaduwplekken voor de paarden aan te leggen werd verworpen. Fractievoorzitter Leonie Vestering deed vorige week aangifte tegen Staatsbosbeheer, omdat de paarden volgens haar tijdens de hittegolf zonder beschutting in de brandende zon stonden. Volgens Vestering is het strafbaar als dieren in een afgesloten gebied zich niet kunnen beschermen tegen weersomstandigheden.

Gedeputeerde Fackeldey verwees naar het oordeel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die stelde dat de paarden in goede conditie zijn en geen beschutting nodig hebben.

Met dat argument verwierp een meerderheid ook een motie van Forum voor Democratie om de conditie van de paarden door onafhankelijke onderzoekers te laten onderzoeken. De coalitiepartijen gaven aan niet te twijfelen aan de deskundigheid en onafhankelijkheid van de NVWA.

Motie om transport tegen te houden

De Partij voor de Dieren diende ook een motie in om het transport naar Wit-Rusland tegen te houden. De partij heeft sterke aanwijzingen dat de paarden daar worden afgeschoten. Dat is volgens de partij niet de bedoeling van het uitplaatsen. De paarden die in de Oostvaardersplassen te veel zijn, zouden juist elders een goede plek krijgen. Twintig van de 31 aanwezige Statenleden verwierpen de motie.

Wie gaat er over de paarden?

Tijdens het debat ontstond er een felle discussie over de vraag wie verantwoordelijk is voor het welzijn van de paarden. Volgens de PVV is de provincie verantwoordelijk voor het beheer van de grote grazers sinds dit door het Rijk is overgedragen.

Gedeputeerde Fackeldey bestreed dat niet, maar stelde dat de paarden binnen de vangweide vallen onder de 'Wet dieren' en daarmee onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De NVWA houdt hierop toezicht. Gedeputeerde Staten voelen zich moreel wel verantwoordelijk, benadrukte Fackeldey. "Het komt wel door ons beleid dat die dieren daar in de weide staan", aldus de gedeputeerde. "We houden daarom veelvuldig contact met het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer en de NVWA".

Het was nog even de vraag of de vergadering wel door zou gaan, omdat daarvoor tenminste 21 van de 41 Statenleden aanwezig moeten zijn. Uiteindelijk waren er 31 Statenleden naar het provinciehuis in Lelystad gekomen. Verantwoordelijk gedeputeerde Michiel Rijsberman was woensdagavond niet aanwezig en is in het buitenland op vakantie. Het debat werd gevolgd door diverse tegenstanders van het beleid in de Oostvaardersplassen.