Negenduizend jaar geleden al mensen in Oosterwold

Negenduizend jaar geleden waren er al mensen in het gebied dat nu Oosterwold in Almere is.

Dat blijkt uit archeologisch onderzoek van EARTH. Het bedrijf voerde grootschalig onderzoek uit in het gebied in opdracht van de gemeente Almere.


In het gebied zijn duizenden grondboringen uitgevoerd. Aan de hand daarvan is de ontwikkeling van het landschap in kaart gebracht. Van toendra met mammoeten zo'n 20.000 jaar geleden tot oerbos met beren en het ontstaan van een moerasgebied 9.000 geleden.

De tekst gaat verder na de video:Menselijk bestaan

Tijdens het onderzoek zijn geen grote vondsten gedaan zoals kruiken of menselijke botresten. Toch is volgens directeur Eva Kars van EARTH door microanalyse duidelijk geworden dat er in Oosterwold vroeger mensen zijn geweest. In bodemmonsters zijn stukjes van vuurstenen en van pijlen gevonden en stukjes geroosterde hazelnoot. Aan de hand van geavanceerde koolstofanalyse is vast komen te staan dat deze 9.350 jaar oud zijn. Vanaf die tijd waren er mensen. Al hebben ze er waarschijnlijk niet gewoond. Het gebied zelf was namelijk te nat. Het werd gebruikt om in te vissen en jagen.

"We kunnen exact zien wanneer een mens uit de steentijd in Oosterwold een hazelnoot zat te roosteren op een mooie zomeravond."
 
— Eva Kars,EARTH


De tekst gaat verder na de video:Consequenties

Oosterwold is een bijzondere wijk, omdat toekomstige bewoners alles zelf moeten doen en regelen. Van het bouwen van een huis tot het aanleggen van de weg en riolering. Het archeologisch onderzoek heeft consequenties hiervoor. Verspreid over het gebied zijn er plekken waar niet gebouwd mag worden. Vooral in het zuiden van Oosterwold zijn er archeologische vindplaatsen aangetroffen. Die plekken zijn beschermd en daar mag dus niet worden gebouwd. Op deze kaart zijn de archeologische plaatsen te zien. Het zijn de plekken die met dubbele lijnen en plusjes zijn gemarkeerd.


Film 

Het Amersfoortse bedrijf EARTH heeft een film gemaakt over het hele onderzoek om het belang van archeologisch onderzoek aan te tonen. Deze film is hier te zien:
Onze Ambassadeurs