ExpEx Flevoland in beweging!

Een actieve beweging neerzetten rond ExpEx Flevoland. Zo luidde de doelstelling tijdens de startbijeenkomst in mei. Ondertussen is er een enthousiaste werkgroep gevormd van mensen uit het veld die samen ExpEx Flevoland gaan vormgeven en uitdragen.

Ook Omroep Flevoland is het nieuws niet ontgaan dat ExpEx Flevoland wordt ontwikkeld. In de week van 17 juni start een aantal items over jeugdhulp. Ervaringsdeskundige Diantha vertelt haar verhaal en Steph uit Lelystad legt uit waarom zij in september de ExpEx-training gaat volgen.


De werving voor de training ervaringsdeskundigheid is inmiddels gestart. Al drie jongeren onder de 30 jaar met ervaring in de jeugdhulp hebben zich aangemeld om in september te beginnen met de ExpEx-training. Tijdens de terugkerende netwerkbijeenkomst jeugdhulp in Zeewolde is een presentatie gehouden over ExpEx. Hierbij zijn weer nieuwe verbindingen gelegd, ideeën gegenereerd en jongeren enthousiast geworden om zelf mee te doen.


De eerste matchingsvragen komen al binnen! Dit zegt veel over de vraag en behoefte naar de inzet van ervaringsdeskundigheid. Het biedt een mooi draagvlak om ExpEx Flevoland uit te bouwen. De prioriteit ligt nu bij het werven van jongeren en het signaleren van kansen om met de ExpEx samen te werken. Op die manier willen we volgend jaar vol van start kunnen gaan! Doe je mee?


Jongeren aanmelden? Neem dan contact op met Esther de Ruigh (e.deruigh@cmo-flevoland.nl) of Dorine ten Doeschot (d.tendoeschot@cmo-flevoland.nl). Heb je ideeën of vragen? Of kunnen we je ondersteunen met info/wervingsmateriaal? Ook dan kun je bij Esther of Dorine terecht!