WitchWorld van de baan, Eden Holland krijgt de investering

Geschreven door Redactie

Vorige jaar was het al een paar keer in het nieuws: WitchWorld krijgt investering niet rond. Het geld die de Gemeente Almere uittrok voor de investering werd gegeven aan Eden Holland. Maar wie of wat zijn zij eigenlijk? De redactie van OnsAlmere zocht het uit!

Eden Holland

Eden Holland zal in 2022 gerealiseerd worden op het terrein van Staatsbosbeheer ten oosten van de A6. Eden Holland heeft een hectare gebied van 54.
Het wordt een educatief botanisch park dat zal bestaan uit een spectaculaire kas gelegen in het midden van belevingstuinen en het ontdekkingsbos.
Het park zal gaan grenzen aan de Floriade. Naar verwachting zal het open gaan voor publiek in april of oktober van 2022. 

Eden Holland is geïnspireerd door het Eden Project waarbij bezoekers met plezier leren over natuur en gemotiveerd raken om duurzamer te gaan leven. Eden Holland
heeft als maatschappelijk doel om bij te dragen aan de verduurzaming van onze samenleving. Door je zintuigen te prikken en mee te gaan op een ontdekkingsreis door de duurzame wereld, hoopt Eden Holland bezoekers te inspireren om bewuster met de aarde om te gaan.

Eden Holland wordt een economische, educatieve en culturele winst voor Almere, Flevoland en Nederland.

Waarde

De verwachting is dat Eden Holland jaarlijks 200.000 bezoekers zal trekken. Tevens zal het park stage- en leerwerkplekken gaan aanbieden waar ruimte is voor sociale ontwikkelingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jaarlijks zal er meer dan veertig miljoen euro aan de economie bijgedragen gaan worden, met name in de regio. Eden Holland wordt een park zonder winstoogmerk, hierdoor zullen alle opbrengsten worden terug geïnvesteerd in het park zelf.

Het park zal zich educatief gaan richten op circulaire economie, ecologisch evenwicht, klimaatverandering, energietransitie, voeding en gezondheid. Bezoekers kunnen de biodiversiteit ervaringen in het tropisch regenwoud. In het hightech agrarisch gebied zal het efficiënt en duurzaam produceren van voedsel centraal komen te staan en in het ondergrondse gebied kunnen bezoekers ervaren hoe schimmels en bacteriën groeien en functioneren. Eden Holland zal zich ook presenteren aan de hand van een ijzig poollandschap en unieke Marslandschap waarbij de kwetsbaarheid van de aarde vanuit kosmisch perspectief wordt bekeken.
Ook zal er een restaurant-, instructie- en vergaderruimten en expositiecentrum komen.

In Eden Holland nemen bezoekers niet alleen kennis van belangrijke thema’s om onze aarde voor toekomstige generaties te behouden, maar worden ze ook geïnspireerd tot actie. Zo vormt Eden Holland een platform voor educatie en een ontmoetingsplaats voor de vele nationale en internationale organisaties op het gebied van duurzaamheid. De kansen die dit biedt voor alle Nederlanders, dát is de motivatie voor het bestuur en onze partners om ons sterk te maken dit prachtige plan te realiseren.” - Anton Valk, initiatiefnemer en voorzitter van Eden Holland
Vanwege gezondheidsoverwegingen hebben wij besloten deze maand niet huis-aan-huis te bezorgen. Klik hier voor meer informatie.