Nobelhorst, hoe nu verder?

Geschreven door Redactie

Nu de Almeerse wijk Nobelhorst voor de helft klaar is, moet de gemeenteraad besluiten nemen over de verdere ontwikkeling. Het college van B en W wil de oorspronkelijke plannen voor de wijk bijschaven. Het college noemt Nobelhorst een aantrekkelijke wijk waar bewoners actief hun eigen woonomgeving hebben kunnen vormen. Maar niet alles gaat goed.


Zo zijn er minder woningen gebouwd dan verwacht. Er zijn grotere kavels verkocht dan gepland en er zijn minder appartementencomplexen gekomen. 


Toch wil het college bij het tweede gedeelte van de wijk op dezelfde manier doorgaan met het bouwen van woningen. Het stadsbestuur is bang dat als de woningen dichter op elkaar worden gebouwd en er veel appartementencomplexen komen, de sociale betrokkenheid van bewoners afneemt. Daarnaast past het niet bij het dorpse karakter van Nobelhorst, aldus het college.  


Het gevolg is dan wel, dat er uiteindelijk een stuk minder woningen gebouwd worden in Nobelhorst dan voorzien. Namelijk zo'n 300. Komende donderdag praat de gemeenteraad verder over het onderwerp.  


De PvdA heeft al duidelijk gemaakt dat een verlaging van het aantal woningen in Nobelhorst niet wenselijk is vanwege het enorme woningtekort. 

Onze Ambassadeurs